Alumna do Programa de Doutoramento en Estudos Lingüísticos

Facultade de Filoloxía e Tradución

Universidade de Vigo

 

Datos de contacto :

  • Oficina: Facultade de
    Filoloxía e Tradución, pavillón C, despacho C59
  • Teléfono oficina: 986 814 002
  • Correo electrónico: celia.fernandez.vasco@gmail.com

Tese de doutoramento (2015-2019):

“Diccionario, formación e información en la lexicografía monolingüe escolar española del siglo XXI. Análisis de las deficiencias morfosintácticas y propuesta de optimización”

O obxectivo desta investigación é detectar as deficiencias existentes nos principais dicionarios escolares monolingües do español publicados dende o ano 2000, dirixidos a alumnado de primaria, secundaria e bacharelato, e realizar unha proposta de optimización materializada nun recurso lexicográfico que si dea resposta aos seus requirimentos de información e sexa aclaratorio especialmente en canto á información morfosintáctica recollida nos verbos. Para iso, analizarase un corpus representativo dos principais repertorios escolares, publicados no período comprendido entre os anos 2000 e 2015, centrando a análise na información gramatical que proporcionan relativa aos verbos, sobre todo no que atinxe á estrutura argumental e rección.

TEXTO