Profesora Titular de Lingüística Xeral 

Departamento de Tradución e Lingüística

Facultade de Filoloxía e Tradución

Universidade de Vigo

 

 
 


Carmen Cabeza Pereiro é profesora titular de Lingüística xeral na Universidade de Vigo. Investiga sobre as linguas de signos das comunidades xordas (nomeadamente a LSE), desde unha perspectiva funcional e cognitiva. Os seus últimos trabajos abordaron as relacións entre gramática e discurso, a metáfora conceptual no léxico, e o cambio lingüístico e a gramaticalización. También ten estudiado algúns aspectos sociolingüísticos da comunidade xorda en España.

 

Datos de contacto :

  • Oficina: C-53
  • Teléfono oficina: +34 986 812355
  • Fax Facultade: +34 986 812380
  • Correo electrónico: cabeza@uvigo.es
  • Dirección postal: Carmen Cabeza Pereiro. Facultade de Filoloxía e Tradución. Campus Universitario. 36310 Vigo

Os meus intereses en investigación inclúen o estudo da gramática e o discurso da lingua de signos española (LSE) desde unha perspectiva cognitivo-funcional, as relacións entre metáfora e léxico nas linguas de signos e algunhas cuestións de sociolingüística da comunidade xorda. Complementariamente manteño colaboracións en temas de xénero e sexismo lingüístico.

Lingüística, Comunicación e Cognición (3º – 4º  Grao en Estudos de Galego e Español)

Linguas, comunicación e cultura (optativa para alumnado de intercambio)

Modelos e Métodos en Lingüística actual (Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada)

Adquisición e Desenvolvemento da Lingua na Comunidade Xorda (Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada)

Cabeza Pereiro, Carmen & Fernando Ramallo (en prensa): Lengua de signos y educación en España: una aproximación desde la comunidad sorda. Language Problems and Language Planning.

Cabeza Pereiro, Carmen & Silvia Iglesias Lago (2015): Spanish Sign Language (LSE). En Julie Jepsen Bakken, Goedele de Clerk, Sam Lutalo-Kiingi & William B. McGregor (eds.), Sign Languages of the World. A comparative Handbook.  De Gruyter Mouton, 731-771.

Cabeza Pereiro, Carmen (2014): Metaphor and lexicon in sign languages: analysis of the hand opening articulation in LSE and BSL. Sign Language Studies. 14 / 3, 1-25.

Cabeza Pereiro, María del Carmen & Susana Rodríguez Barcia (2013): Aspectos ideológicos, gramaticales y léxicos del sexismo lingüístico en la lengua española. Estudios Filológicos (Chile) 52, 7-27.

Cabeza Pereiro, Carmen (2013): Modality and linguistic change in Spanish Sign Language (LSE): Obligation and epistemic necessity from the Fernández Villabrille dictionary (1851) to the DNLSE (2008). CogniTextes. Revue de l’Association Française de Linguistique Cognitive. 9. URL: <http://cognitextes.revues.org/642>.

Cabeza Pereiro, Carmen (2012): En busca de la precisión: análisis de una configuración manual en el Diccionario normativo de la lengua de signos española. En Tomás Jiménez, Belén López, Victoria Vázquez & Alejandro Veiga (eds.), Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo. Universidade de Santiago de Compostela – Servizo de Publicacións, 167 – 181.

Cabeza Pereiro, Carmen (2010): The development of writing and grammatization: the case of the deaf. En Anna Matamala & Pilar Orero (eds.), Listening to Subtitles. Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing. Peter Lang, 45 – 57.

Báez Montero, Inmaculada C., Carmen Cabeza Pereiro, Francisco Eijo Santos & Ana Mª Fernández Soneira (2008): Defiéndete en LSE (Lengua de Signos Española). Grupo Anaya, 2008.

Cabeza Pereiro, Carmen (2007): Los diccionarios de lenguas de señas: una aproximación. En Mar Campos-Souto, Eugenia Conde-Noguerol, José Ignacio-Pérez Pascual & José-Álvaro Porto-Dapena (eds.), Reflexiones sobre el diccionario. Anexos Revista de Lexicografía. Universidade da Coruña, 181 – 194.

Báez Montero, Inmaculada C. & Carmen Cabeza-Pereiro (2006): Sordera, lenguas de signos y patologías del lenguaje. En Beatriz Gallardo, Carlos Hernández & Verónica Moreno (eds.), Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. Actas del Primer Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Vol 1: Investigación e intervención en patologías del lenguaje. Universitat de València, 207-224.

Cabeza, Carmen & Inmaculada Báez (2005): En la senda del conflicto lingüístico: la literatura infantil para niños sordos. En Veljka Ruzicka, Celia Vázquez & Lourdes Lorenzo (eds.), Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la literatura infantil y juvenil. Servizo de Publicación – Universidade de Vigo, 567-579.

Báez Montero, Inmaculada C. & Carmen Cabeza Pereiro (2005): Algunas reflexiones sobre el estatus de las lenguas de señas de los sordos en el contexto de la globalización.En Grácia M. Rio-Torto, Olívia M. Figueiredo & Fátima Silva (coords.), Estudos em homenagem ao professor doutor Mário Vilela. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, vol. I, 277 – 289.

Cabeza Pereiro, Carmen & Ana Mª Fernández Soneira (2004): The expression of time in Spanish Sign Language. Sign Language & Linguistics. 7 / 1, 63 – 82.

Cabeza Pereiro, Carmen, Anxo Lorenzo Suárez & Xoán Paulo Rodríguez Yáñez (eds.) (2003): Comunidades e individuos bilingües: Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo / Bilingual Communities and Individuals: Proceedings from the First International Symposium on Bilingualism. Servicio de Publicacións – Universidade de Vigo.

Báez Montero. Inmaculada C. & Carmen Cabeza Pereiro (2002): Construcciones interrogativas en LSE. En B. Gallardo & M. Veyrat (eds.), Estudios lingüísticos sobre la LSE. Nau llibres, 57 – 84.

Cabeza Pereiro, Carmen & Ana Mª Fernández Soneira (2002): La concepción multicanal del lenguaje y las teorías lingüísticas: Estructuralismo y Gramática Generativa. Romeral. En Inmaculada C. Báez & Rosa Pérez (eds.), Estudios filológicos dedicados a José Antonio Fernández Romero. Servizo de Publicacións – Universidade de Vigo, 71 – 89.

Cabeza Pereiro, Carmen (2001): Métodos para el análisis lingüístico de las lenguas de señas. Moenia. 7, 139 – 164.

Cabeza Pereiro, Carmen (2000): Comunicación visual e linguas de signos. En Fernando Ramallo, Gabriel Rei-Doval e Xoán Paulo Rodríguez (eds.), Manual de ciencias da linguaxe. Xerais, 139 – 172.

García-Miguel Gallego, José Mª & Carmen Cabeza Pereiro (2000) Sintaxe. En Fernando Ramallo, Gabriel Rei-Doval e Xoán Paulo Rodríguez (eds.), Manual de ciencias da linguaxe. Xerais, 543 – 583.

Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo, Anxo Lorenzo Suárez & Carmen Cabeza Pereiro (eds.) (2000): Bilingüismo / Bilingualism. Volumen monográfico de Estudios de Sociolingüística. Servicio de Publicacións – Universidade de Vigo.

 

 

TEXTO